IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE
Názov: Horské spoločenstvo
Adresa: ČSA 7
Brezno
977 01
IČO: 423 946 94

BANKOVÉ SPOJENIE

Banka: Tatra banka, a.s.
Kód banky: 1100
IBAN : SK6811000000002941031908